top of page

mamarazza´s Cane Corso kennel

avelsmål

kennel

genomskinlig logga.png
Konstruktion

För att en hund skall kunna fungera ändamålsenligtmåste den vara konstruerad på ett korrekt sätt. En Cane Corso skall ha en välbalanserad, atletisk fysionomi med korrekta vinklar och en stark muskulatur.

Cane Corso är en skarp vakthund. Men det är också en underbart lojal ras, full av humor och glädje och med en ojämförbar kärlek till sin familj!

I Sverige gäller att båda föräldradjuren skall vara mentalbeskrivna innan parning. 

027_edited.jpg
genomskinlig logga.png

Rastypiska
hundar

Som uppfödare är jag mån om att göra mitt yttersta för att bevara Cane Corson enligt den rådande rastandarden. Jag ser det som min plikt att välja så goda reprenentanter i mitt avelsarbete som möjligt så att både rastypen bevaras men också att nästa generation hundar förhoppningsvis blir snäppet bättre än sina föräldrar.

Mentalt bra hundar

En Cane Corso både kan och skall besitta skärpa, mod och vaktinstinkt. Det gör den kanske inte alltid till den lättaste av hundar men med rätt fostran, som alltid skall präglas av konsekvens och mildhet, blir en Cane Corso din trognaste av vänner. Använd aldrig hårda tag och tuffa metoder - det får omvänd verkan på en ras som Cane Corso. Med kärlek kommer du däremot långt!

Korrekt konstruktion 

En korrekt sammansatt hund är en sund hund. Varje ras har sin speciella särprägel baserad på sitt ursprung, Cane Corson är inget undantag. Den skall vara atletisk, stark, modig, uthållig men den skall också besitta vaktinstinkt och kan vara reserverad mot främlingar. Allt detta skall en bra hund visa; en bra Cane Corso har en bra, stark , välmusklad fysik med goda vinklar och proportioner..

IMG_5918_edited.png

Som uppfödare är jag av uppfattningen att man inte bara ska känna till sin ras standard; man måste förstå den!

Innebörden spelar enorm roll i val av avelsdjur.

Mamarazza´s Immaculata di Bravura

Cane Corso är en förhållandevis frisk ras.

Men vi har hälsoprogram att förhålla oss till. 

Hälsoprogram 3 för HD: svenska föräldradjur får ha HD grad A - C. Hälsoprogram 2 för ED vilket betyder godkänt officiellt avläst ED-resultat. 

Som den skarpa vakthund Cane Corso är måste du som hundägare förstå vilket stort ansvar det är att äga en Cane Corso. Dess historia är präglad av hundar med osviklig lojalitet och mod - och det sätter sina spår. En Cane Corso skall inte vika sig, den skall stå pall utmaningar och hot. Den skall stå kvar vid din sida och det gör den om du är värdig dess kärlek.

bottom of page